Beszámolók

Beszámoló a NTP-TSZM-21-0118 pályázat megvalósításáról

Beszámoló a NTP-TSZM-21-0118 pályázat megvalósításáról

A pályázati programban 14-29 éves tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és fejlődési lehetőségük biztosítása volt a fókuszban. Fő célkitűzésünk, hogy az általunk mentorált tehetségek szülőföldre való visszatérését ösztönözzük. Emellett cél volt egy, a Kárpát-medencére kiterjedő hálózat kiépítése, melynek tagjai az Alapítvány által támogatott fiatal tehetségek, mentoraik, Alapítványunk partnerszervezetei, így kialakítva egy olyan kommunikációs platformot, mely összefogja a tudományterületeket. Alapítványunk működésére és sajnos erre a pályázatra is kihatott a COVID okozta válsághelyzet. Első körben módosítottuk az Alapítványunk honlapján elérhető online jelentkezési adatlapot, valamint kidolgoztuk a tehetségek felkutatásának irányait. Felvettük a kapcsolatot magyarországi és határon túli magyar oktatási intézményekkel, egyházakkal, szociális és családszervezetekkel, illetve civilszervezetekkel, azonban a COVID kitörése teljesen átformálta a megvalósítást a személyes találkozókat. A beérkezett pályázati adatlapokat szakértőink bírálták el, majd kapcsolatfelvétel történt a megjelölt referenciaszemélyekkel. A diákok mentorprogramba történő bevonásáról a kuratórium döntött. A mentoráltak havi beszámolókat készítenek a kutatási témájukkal kapcsolatos előre haladásaikról, melyeket szakmailag és formailag ellenőriztünk. További kapcsolatfelvételek történtek, hogy tudományos együttműködési hálózatunk alapjait lerakjuk, a közös kapcsolattartó platformot kiépítsük a résztvevők visszajelzései alapján. Az Alapítvány a 2014-es megalakulásunk óta összesen a mentorprogramban 288 főt támogatott. A nemi megoszlást tekintve 132 lányt és 156 fiút támogatott eddig az Alapítvány. Tudományterületet tekintve 149 fő a természettudományokhoz, 65 fő a bölcsészettudományokhoz, 30 fő a művészetekhez, 6 fő Állam és Jogtudomány, 14 fő az orvostudomány,  21 fő műszaki tudomány, 1 fő hittudomány és  2 fő sporttudományhoz köthető. Az idei program során hazai, valamint határon túli oktatási intézményekkel vettük fel a kapcsolatot. Alapítványunk honlapján, partnereinken, valamint a közösségi médián keresztül sikerült magyarországi fiatalokon túl erdélyi, kárpátaljai, szlovéniai, valamint szerbiai diákokat is megszólítanunk.  A jelentkező tehetségek által kitöltött adatlapok értékelése és a két kuratóriumi ülésen meghozott döntés alapján 50 fő írt alá szerződést az év során. A résztvevők számára kiváló, tudományterületükben nemzetközileg is elismert mentorokat biztosítottunk, a személyre szabott együttműködés során mentoráltjaink, pedig értékes kutatásokat folytattak, melyekről kutatási beszámolóik is tanúskodnak. A fiatal tehetségek ezen felül kulturális programokon, találkozókon vettek részt. Az első három hónap, egyfajta próbaidő leteltével a támogatottak értékelést készítettek a mentorprogramról, majd a későbbiekben is volt lehetőségük elmondani, mit jelentett számukra az Alapítvány és a mentor támogatása. Az így érkezett visszajelzések alapján a középiskolás korosztály számára a mentorprogram elsősorban a tudományos életbe, munkába való bevezetésként szolgált, valamint a mentori irányítás és a kutatási téma révén megismerhették választott tudományterületük egy-egy sajátos szegmensét, melyre a közoktatás keretein belül ilyen mélységben nem nyílt volna lehetőségük. A felsőoktatásban, doktori képzésben résztvevő mentoráltak számára a program és a mentorok támogatása elsősorban gyakorlati ismereteik elmélyítésére adott ösztönzést és lehetőséget laboratóriumi munka, valamint terepgyakorlat kapcsán.  A résztvevő tehetséges fiatalok közül valamennyien tervezik, hogy tudásukat szülőföldjükön hasznosítsák. A programnak köszönhetően létrejött egy tudományos együttműködési hálózat is, mely határon átívelő együttműködésekre ad lehetőséget.