Trixler Bettina

Alapszakos tanulmányaimat 2015-ben Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen kezdtem meg; a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon tanultam szomatopedagógia és autizmus spektrum pedagógia szakirányokon. A négy éves képzés ideje alatt minden fogyatékossági csoportról szereztem ismereteket, gyakorlataim során pedig számtalan pedagógiai, egészségügyi és szociális intézményben megfordultam. Az egyén adottágait, tulajdonságait, képességeit, érintettségét sok esetben az egyes tudományterületek elszeparálva kezelték, az együttműködés, együtt gondolkodás sajnos korlátozott módon valósult meg. Ez jelentett számomra olyan motivációs forrást, ami az egészségtudományok felé terelt pályám, és ami miatt elkezdtem kutatni a rendszer azon űrjeit, melyet a hatékonyság fokozása érdekben meg kell reformálni. A 2018. évtől kezdődően az egyetem keretein túlmenően is több mint 40 szakmaspecifikus és interdiszciplináris tanfolyam követelményeit teljesítettem. Az élethosszig tartó tanulás elvét magam is vallom, a tudományok fejlődésével folyamatosan lépést kell tartani a szakmai eredményesség elérése céljából. 2019-ben jelentkeztem a Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Karára, az Egészségbiztosítási Intézet által szervezett egészségügyi menedzser két éves mesterképzésre, melyet kitűnő diplomával végeztem el. Kutatási témám ekkor már a fogyatékossággal élő személyek egészségügyi ellátásának jellemzőire, az érintettek közvetlen tapasztalataira irányult. TDK munkám célja volt minél nagyobb hallgatóság körében terjeszteni az autizmus spektrum zavarokkal kapcsolatos szakmai ismereteket és eloszlatni a szóbeszédben fellelhető tévhiteket; racionális, tudományos alapokon nyugvó magyarázatokat adni az érdeklődők kérdéseire. 2021. óta állami ösztöndíjas hallgatóként kutatok a Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Doktori Iskolában az Egészségtudomány határterületei doktori programban, illetve emellett oktatási tevékenységet is végzek. Neveléstudományi, egészségtudományi, sporttudományi és egészség-gazdaságtani konferenciák állandó résztvevője, olykor pedig előadója is vagyok. Kutatási területem az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek egészségügyi ellátásának és kiadásainak vizsgálata az érintett család és az egészségügyi dolgozók tapasztalatai alapján. Rövidtávú célom külföldön eredményesen alkalmazott kérdőívek hazai validálása, hogy az érintettek életviteléről minél több információt tudjunk meg az effektív ellátásszervezés érdekében. Hossztávú célom olyan átfogó adatbázis használatához történő hozzáférés, mely az érintettek egészségügyi ellátásáról reprezentatív, elemezhető adatokkal szolgál, így annak érvényességét a szakma is elismeri. A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítványhoz szakmai segítségkérés gyanánt nyújtottam be jelentkezésem. Célom az lenne, hogy mély szakmai tudással és nagy tapasztalatokkal rendelkező autizmus-kutatók segítségét kérjem kutatási témám előre haladásával kapcsolatban. Szeretnék képessé válni arra, hogy a kutatói munka eredményét konkrét gyakorlati tevékenységbe ágyazva lehessen hasznosítani az ellátás valamennyi szegmensében. Az egyén megtámogatása érdekében ugyanis elengedhetetlen az, hogy megfelelő szakmai hozzáértés fogadja a családokat és könnyítse meg mindennapjaikat bejósolhatóbb folyamatok megteremtésével.