Zsigmond Előd -János

A nevem Zsigmond Előd-János, 1997. szeptember 12-én születtem Marosvásárhelyen. Az általános iskola első 6 évét szülőfalumban, Disznajón, a 7. és 8. osztályt a Marosvécsi Kemény János Általános Iskolában végeztem. A líceumi éveim alatt a Kolozsvári Református Kollégium természettudományok osztályában tanultam. 11. osztályban cserediákként Székesfehérváron és Hollandiában is megfordultam részképzés keretein belül.

2016-ban felvételt nyertem a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Általános Orvosi Karára. A negyed és ötödévet a Szegedi Tudományegyetemen végeztem a Hunyadi János és az Erasmus ösztöndíjprogramoknak köszönhetően.

Szegeden aktívan részt vettem a Belgyógyászati Klinika Elektrofiziológiai Osztályán folyó betegellátásban és tudományos munkában. Háromszor vettem részt előadoként a Marosvásárhelyi Tudományos Diákköri Konferencián, valamint négyszer a Magyar Kardiológusok Szövetségének Balatonfüredi Tudományos Kongresszusán, ahol a Klinikai ifjúsági Versenyszekcióban második helyezésben részesültem. Több kongresszusi absztrakt megírásában társszerzőként segédkeztem, 2 nemzetközi közleményt első szerzőként publikáltam.

Nyári gyakorlataim során igyekeztem az elméleti tudásom gyakorlatba fektetni úgy itthon, mint külföldön. Elsőéven a Marosvécsi Neuropszichiátriai Központban, másodéven a Kolozsvári Sürgősségi Kórházban, harmadéven a Marosvásárhelyi IV. sz. Belgyógyszati Klinika Kardiológiai Osztályán és a Budapesti Honvéd Kórház Idegsebészeti Osztályán, negyedéven a Budai Irgalmasrendi Kórház Reumatológia Osztályán, ötödéven a Darmstadti Kardiológiai Centrumban, hatodéven a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán gyakorlatoztam.

Jelenleg a Honvéd Kórház Kardiológia Osztályán dolgozom, valamint részt veszek a Semmelweis Egyetem Transzlációs Medicina Központjának képzésében. 2022 februárjától a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolájának PhD hallgatója vagyok.