Rácz Viktor Norbert

Rácz Viktor Norbert vagyok a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán Építészmérnök mesterképzésen tanuló hallgató, a BIM SKILLS LAB kutatócsoport tagja és a B2 Transzdiszciplináris Szakkollégium vezetője. Mentorom Dr. Máder Patrik Márk, okleveles szerkezettervező építészmérnök, a BIMPROVE kft cégvezetője és a BIM SKILLS LAB kutatócsoport tagja.

Építész alapképzésem második évében kezdtek gyakornoki munkát a BIMPROVE kft-nél, ekkor ismerkedtünk meg mentorommal. Később itt kezdtem dolgozni teljes munkaidős állásban. Már a gyakornoki időszak alatt is affinitást mutattam a tanulásra és a kutatómunkában való részvételre, így később részt vettem előtanulmány készítésében, majd én is a BIM SKILLS LAB tagja lettem.

A kutatócsoport tagjaként először cikk írásban vettem részt, majd bekapcsolódtam egy már megkezdett kutatásba, mely az építéshelyi leesésvédelemről szól. A kutatáshoz megnyertük a Tématerületi Kiválósági Ösztöndíjat mely támogatási időszak már véget ért, azonban tovább folytatjuk a megkezdett munkát. A kutatás keretein belül egy algoritmust fejlesztünk, mely segíti a leesésvédelmi korlátok tervezését egy épület tervezési fázisában.

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány Felsőoktatási kutatói ösztöndíja alatt az építészeti tervezési folyamat DWG alapú támogatási formáit kutattam. A kutatás során kisebb algoritmusokat hoztam létre. Vizsgáltam a DWG állományból Autodesk Revitben kinyerhető információkat, majd különböző módszereket, melyekkel több tárolt információ használható fel.

Ezt követően a DWG alapú modell készítés folyamatát vizsgáltam, pontosabban, hogy a megszerzett információkkal és megismert módszerekkel milyen módon gyorsítható, valamint algoritmizálható-e a modellezési folyamat. A kutatás ezen ága vegyes eredményeket hozott.

A harmadik kutatási irányom az épületek fedél szerkezetei tervezésének támogatása és algoritmizálása. A fedélszék szerkesztés szabályokkal leírható, innen jött az ötlet a kutatáshoz.

Kutatásommal hallgatótársaimat szeretném segíteni, valamint fel szeretném hívni a figyelmet az építészet és informatika kapcsolatára, a széles körben használt építészeti tervező szoftverek algoritmus készítő és kezelő felületeire. Úgy gondolom, hogy a tervező szoftverek algoritmus készítő felületeivel nagy mértékben támogatható az építészeti tervezés, valamint a BIM modellek készítése. Az algoritmusok készítése során megszerzett tudást már piaci környezetben is tudtam alkalmazni, jelentős mértékben csökkentve a feladatok elvégzéséhez szükséges időt, így számomra bizonyosságot nyert a kutatásom fontossága.