Fórizs Fanni

Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem ötödéves festőművész hallgatója vagyok. Képzőművészeti tanulmányaim során többször felmerült bennem az a kérdés: Hol és milyen körülmények között „kezdődik el” illetve hogyan és milyen módon „zárul” egy művészeti műfajon belül történő alkotás. Az első kérdés gondolatmenetét tovább folytatva: Miért indokolt még mindig szűk definíciós keretet szabni a festészet illetve a grafika műfajának? Gondolkodhatunk máshogy a műfajokról? Az alkotás során arra keresem a választ: Hogyan lehet feloldani az éles műfaji határokat? Továbbá arra vagyok kíváncsi: Hogyan tudok kialakítani egy projekt illetve problémaalapú alkotó metódust a képzőművészet műfajok határainak feloldásával? A festészeti alkotás során szerzett tapasztalatokat, hogyan tudom alkalmazni más műfajokban (fotó, grafika) ?

Kutatási tervem az angol secondly / második fogalma köré épül. A második fogalmát az újrahasznosítás fogalmával kapcsoltam össze. A fogalmi játék vezérfonalát, a festészeti anyagkísérletek adják.Arra vagyok kíváncsi: Milyen metóduss lehet kilépni a klasszikus képi architektúrából? Illetve a festészetben megszerzett tapasztalatokkal hogyan lehet belépni a plaszticitás, az objekt valamint az installáció műfajába?