Dudás Csaba

Alulírott Dudás Csaba 2018-ban fejeztem be tanulmányaimat és államvizsgáztam a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ( MOGYE Fogorvostudományi Karán). Végzésemet követően felvételt nyertem az egyetem doktori iskolájába, így jelenleg doktoranduszként, valamint felvételi vizsgát követően tanársegédként is tevékenykedek a Fogmorfológia, Anyagtan és Fogpótlások technológiája nevet viselő fogászati preklinikai tanszéken.

Doktori kutatásom témáját a fogkopás képezi . Ennek keretén belül eddig a fogászati tömőanyagok felületi érdességét vizsgáltam fogmosás szimulációja előtt, közben és utána. Annak próbáltam utána járni, hogy milyen mértékben jelentkezik érdességváltozás a különböző fogkefék és fogkrémek hatására . Ehhez profilométeres vizsgálatot és elektronmikroszkópos képalkotást használtam. Az elkövetkező időszakban tervezem , hogy újabb restauráló anyagokat vonjak be a kutatásba, illetve nagyobb mintaszámok
létrehozására törekedek.