Csuvik Oszkár

Csuvik Oszkár vagyok, 1994. augusztus 2-án születtem a vajdasági Zentán. A szomszédos Adán nőttem fel, majd Zentán az Egészségügyi Középiskolában végeztem gyógyszerésztechnikusként. Tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán folytattam, ahol 2018 júliusában gyógyszerészként, summa cum laude minősítéssel diplomáztam. Jelenleg a Gyógyszertudományok Doktori Iskola PhD hallgatója vagyok, amelyen belül Gyógyszerkémia, Gyógyszerkutatás képzési programban veszek részt. Ez mellett angol-magyar egészségügyi szakfordító-tolmács szakirányú továbbképzésen tanulok.

A természettudományos kutatói munka iránti érdeklődésem már középiskolás éveimben körvonalazódtak, majd az egyetemen már másodévesként sikerült csatlakoznom a Gyógyszerkémiai Intézet egyik kutatócsoportjához. Ennek keretében bepillanthattam kutatási területükbe, és bekapcsolódhattam az ott folyó tevékenységbe. Mindez nagy hatással volt rám, és azóta is nagy erőbedobással dolgozom az intézetben, immáron doktoranduszként. Munkám során megismerkedtem a preparatív szerves kémia alapjaival, és mindazzal, amely szükséges egy új szintetikus vegyület előállításához, tisztításához, szerkezetfelderítéséhez. Szakdolgozatom címe: Homológ kinurénsav-származékok szintézise és továbbalakításai.

Szakmai gyakorlataim egy részét az International Pharmaceutical Students’ Federation nemzetközi csereprogramjának köszönhetően külföldön (Oroszország, Tajvan) tölthettem el, ahonnan sokrétű tapasztalatokkal tértem haza. Részt vettem Erasmus+ ifjúsági cseréken is, ahol különböző társadalmi problémákon dolgoztunk. A szakmai elfoglaltságok mellett mindig hagytam időt két kedvenc tevékenységemre, a kertészkedésre és a néptáncra, mely utóbbi fontos szerepet tölt be az életemben.

Kutatási téma: Tudományos ismeretterjesztés