Csillagász, akadémikus, az MTA CSFK Csillagászati Intézet igazgatója

A Szegedi Tudományegyetem Asteroid Survey kisbolygó-kutató programjának alapítója, a program keretében kisbolygók felfedezője.[8] Első kisbolygóját (melyet (Sárneczky Krisztiánnal együtt fedezett fel) Horgosnak nevezte el. Az MTA Lendület-programjában más csillagok körül keringő bolygókat vizsgál, illetve részt vesz a Kepler-űrtávcső asztroszeizmológiai konzorciumának munkájában. Egy különleges hármas csillagrendszer felfedezésében és jelentőségének értelmezésében kulcsszerepet játszott.

Kutatási területei

  • Csillagszerkezet és csillagfejlődés
  • A csillagpulzáció, a szoros kettőscsillagok kölcsönhatásai és a csillaghalmazok asztrofizikájának kiemelt kutatása
  • Bolygókeletkezés más csillagok körül
  • Exobolygók, csillagrezgések

Művei

Amatőrcsillagászok kézikönyve, Kereszturi Ákos, Kiss László, Sárneczky Krisztián, Gyenizse Péter, Mizser Attila – MCSE, Budapest, 1999.