A nevem Kovács-Krausz Zoltán, Kolozsváron születtem, 1991. december 18-án. Jelenleg doktori képzést folytatok a Budapesti Műszaki Egyetem Fizika Tanszékénél. A Tanszékkel 2015-ben ismerkedtem meg, amikor MSc diákként a Kárpát-Medencei Tehetségkutató Alapítvány támogatásával nyári laborgyakorlat keretén belül a nanoelektronika csoport kutatásához csatlakozhattam. Most PhD diákként a csoport tagja vagyok, és grafén alapú kétdimenziós heterostruktúrák előállitásával és karakterizálásával foglakozok.

A grafén egy modern 2D anyag, ami számtalan egyedi optikai és mechanikai tulajdonságot mutat, de talán elektromos tulajdonságai keltik a legnagyobb tudományos érdeklődést. A nagyon tiszta grafén képes jelentős méretskálán ellenállás nélkül vezetni töltéseket. Ezt ballistikus transzportnak hívjuk, és szupravezetéstől eltérően szobahőmérsékleten is megjelenik. Ezenkívűl a grafén gyenge spin-pálya kölcsönhatása és nagy mobilitása miatt képes nagy távolságon spin-áramot közvetíteni, ami új, jelentősen kisebb fogyasztású elektronikai áramkörök lehetőségére sugall. De ezen egyedi tulajdonságok kihasználására a grafént más különleges kétdimenziós anyagokkal kell összeilleszteni, és ezeket nevezzük heterostrukturáknak.

Eddigi végzettségem BSc (mérnöki fizika) és MSc (számitogépes fizika) szakok a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Fizika karnál, ahol hálózatelméletben és polimeres anyagok feldolgozásának kutatásában vettem részt, valamint BSc a számitástechnika és IT szakon a Kolozsvári Műszaki Egyetemen (UTCN), amelyeket 2010-2016 között folytattam.

Érdeklődési területeim az alkalmazott tudomány és a kísérleti részleg, szilárdtest-fizika és anyagtudományok, részecskefizika, atomenergetika, valamint az IT keretén belül a hardverfejlesztés. Érdeklődést mutatok az asztrofizika iránt is, ami a kísérleti és elméleti fizika érdekes keveréke.