Varga Teodor

Varga Teodor vagyok, 1992. október 11-én születtem a szlovéniai Dobronakon. A Maribori Egyetem Gépészmérnöki Kara abszolvens hallgatója vagyok Mérnöki Tervezés mesterszakon.

Szülőfalum, Dobronak egy magyar lakta kis falu Szlovéniában a Magyar határ mentén, ahol még hűen őrizzük a hagyományainkat és törekszünk a kultúránk megmaradásáért. Itt élek egy öttagú családban. A Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola befejezését követően a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában folytattam tanulmányaimat, ahol megszereztem a gépésztechnikusi címet. Középiskolai tanulmányaim során véleményem szerint megfelelő tudásra tettem szert, amit a későbbi tanulmányaim során kamatoztatni is tudok. A nyári szünidő ideje alatt minden esztendőben diákmunkát vállaltam, amit egyetemista koromban is szívesen végzek.

A Maribori Egyetem Gépészmérnöki Karára a 2011/2012-es tanévben iratkoztam. Másodéves hallgatóként a Konstruktőr irányt választottam. A 2014/2015-ös tanévben a „Fémkerék konstruálása állítható süllyesztett felülettel” című, sikeresen megvédett szakdolgozatommal befejeztem a Gépészmérnöki Kar Konstruktőr szakát, majd úgy döntöttem, tanulmányaimat mesterszakon folytatom.

Eddigi életem során az aktívabb hallgatók közé tartoztam és tartozom ma is. Különfájta hallgatói vagy ifjúsági szervezetekben veszek rész, mint aktivista vagy akár egyesületi elnök. Alapjában az a célom, hogy a szüleimtől kapott tudást és kulturális örökségeket továbbvigyem, átadjam a fiatalabb korosztálynak. Szülőfalumban a Dobronaki Ifjak Szervezetének egyik alapító tagja vagyok és egyben jelenlegi elnöke. Egyesületünkben törekszünk a kultúra ápolására, elődeink hagyományaink megőrzésére, az egyesület alapküldetése azonban a fiatalok toborozása. A Lendvai Egyetemisták Klubjának is aktív tagja vagyok, ahol szintén benne voltam a vezetőségben, de a munkát azóta átadtam a fiatalabb generációnak s már csak távolabbról követem a történéseket. Jelenleg a Maribori Egyetem Hallgatói Tanácsának az elnöke vagyok, ami a legmagasabb tisztségek közé tartozik a Maribori Egyetem és egyetemisták körében. A Muravidék Néptáncegyüttes tagja is vagyok, szeretem a Magyar és a Muravidéki néptáncot. Minden eddig végzett munkámmal fejlesztettem a csapatmunkához szükséges készségemet, az önálló munkához szükséges tehetségemet, és a szervezőképességemet.

Szakmámban eddig nem tudtam kiemelkedő munkát végezni a fent felsoroltak miatt, de törekszem arra, hogy a jövőben erre is sort kerítsek. Ezzel a céllal jelentkeztem be a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítványhoz a mentori pályázatra.

Kutatási téma: Az autonóm jármű kialakításának a belsőtéri tervezése