Beszámolók

XTalks to Zed – Fókuszban az együttműködés

2019. november 29-én, pénteken rendezte meg a Tempus Közalapítvány az „XTalks to Zed – Fókuszban az együttműködés” című interaktív szakmai műhely programját, melyen az X és Z generáció képviselői vettek részt. A regisztrációt követően Verses István köszöntőjét hallgathatták meg a szakképzésben tevékeny tanárok és diákjaik.

A nap szakmai munkáját a „Generation Gap”, vagyis a generációk közötti különbségek megvitatása nyitotta. Kisebb projektcsapatokban, tanárok és diákok közösen dolgozva vették sorra a két nemzedék közötti különbségeket. Ezt követően Steigervald Krisztián generációkutató előadása világított rá egyes tévhitekre a két generáció kapcsán, majd a műhely problémafa állításával folytatódott. Minden csapat bemutatott egy-egy olyan őt, őket érintő nehézséget, valamint annak forrásait és lehetséges megoldásait, mely az oktatás terén jelen lehet a generációs különbségekből adódóan. Ezt követően Rozmán Éva, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium igazgatója foglalta össze az elhangzottakat.

A nap ezután a nem-formális tanulási környezet tanítási és tanulási módszereinek számba vételével folytatódott. Megismertük az Office 365 csomag „Teams” nevű programját, mely könnyen a tantermek kollaborációs eszközévé válhat, elősegítve a diákok aktivizálását, és figyelmük fenntartását. Ahogy azt a korábbi előadásból is megtudtuk, a Z generáció esetében már kiemelten fontos, hogy ne csak a szabadidejükben, hanem a tantermi oktatás során is érdekes ingerek érjék őket, valamint hogy legyen lehetőség véleményük kifejezésére, és azonnali visszajelzések adására-szerzésére, mint ahogyan van a közösségi médián. Meghallgattuk Dr. Farkas Éva, a Szegedi Tudományegyetem oktatójának előadását az Erasmus Pro-ban rejlő lehetőségekről a kompetenciafejlesztés területén, majd Dr. Farkas Éva beszélt az egyéni tanulási utak támogatásáról.

A műhely késő délutáni blokkja Nádori Gergely előadásával nyílt, aki a Digitális tér, mint a nem-formális tanulás lehetőségéről beszélt. A nap végén a megismert digitális eszközök segítségével szemléletes módon foglalták össze a diákok, és a tanárok is, hogy milyen új tapasztalatokat szereztek a műhely és az együttműködés során. Zárszóként Lovászi Attila gondolatait hallgathattuk meg, majd tanárok és diákok együtt indultak útnak hazafelé.