Beszámolók

Tehetségkutatás, tehetségek támogatása és hálózat kialakítása a Kárpát-medencében

Beszámoló a NTP-HTSZ-M-18-B-0001 pályázat megvalósításáról

Végéhez ért a „Tehetségkutatás, tehetségek támogatása és hálózat kialakítása a Kárpát-medencében” című program, mely 2018.07.01 – 2019.06.30 között valósult meg. A pályázat célcsoportja a Kárpát-medencében élő fiatal tehetségek voltak, azon belül is a 14-30 év közötti tehetséges magyar ajkú fiatalok. A pályázati támogatásból összesen 69 főt támogatott a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány, sikerült magyarországi fiatalokon túl erdélyi, kárpátaljai, szlovéniai, valamint szerbiai diákokat is megszólítanunk.

A kiválasztott tehetségeknek elsősorban tudományos téren adtunk támogatást mentorálás formájában, valamint ez személyre szabottan kiegészült egyéni fejlesztési igények kielégítésével is. A tehetséges fiatalok többek közt személyiségfejlesztésen, kommunikációs és pénzügyi fejlesztési tréningen vehettek részt igény szerint.

Fő célkitűzéseink között szerepelt, hogy az általunk mentorált tehetségeket ösztönözzük a szülőföldre való visszatérésre, valamint kiépítésre került egy, a Kárpát-medencére kiterjedő szakmai hálózat is. Az így létrejött kommunikációs platform célja a különböző tudományterületek összefogása az Alapítvány által támogatott fiatal tehetségek, mentoraik, valamint Alapítványunk partnerszervezetei személyében.

A beérkezett visszajelzések alapján a program a középiskolás korosztály számára elsősorban a tudományos életbe, munkába való bevezetésként szolgált, valamint a mentorprogram révén megismerhették tudományterületük választott szegmensét is, melyre a közoktatás keretein belül ilyen mélységben nem nyílt volna lehetőségük. A felsőoktatásban, és doktori képzésben résztvevő mentoráltak számára a program gyakorlati ismereteik elmélyítésére adott ösztönzést és lehetőséget laboratóriumi munka, valamint terepgyakorlat kapcsán.

A program támogatói: