Beszámolók

Erasmus+ projektindító találkozó

2019.10.23-án érkeztek holland, román, szlovén valamint spanyol partnereink Budapestre, hogy részt vegyenek az Európai Unió Erasmus+ programjának keretében megvalósuló „Exchange of Good Practices on Talent Management in VET”, vagyis magyarul „Jó gyakorlatok cseréje tehetséggondozásról a szakképzésben” című projektindító találkozón. A hosszú utazást követően partnereink elfoglalták szállásaikat, ahol kipihenhették fáradalmaikat, majd másnap megkezdődött a közös munka.

2019.10.24-én vette kezdetét a találkozó szakmai programja az Alapítvány székhelyén. A projektindító első napján a résztvevők megismerhették az Alapítvány mentorprogramját, valamint közösségépítő beszélgetés keretében mutatkoztak be partnereink. Ezt követően pedig látogatást tettünk az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-be, valamint a paksi Energetikai Szakgimnázium és Kollégiumba (ESZI).

Az Atomerőműben Tóth Zoltán Róbert csoportvezető úr angol nyelvű vezetésével megtekintettük a Tájékoztató és Látogatóközpontot, valamint az atomerőmű üzemi területét. Megismertük a blokkvezénylő működését, és mindazt a komoly szakmai hátteret, mely felelős az atomerőmű működéséért és irányításáért. A látogatófolyósóról bepillantást nyertünk a reaktorcsarnokba, valamint a saját élmény fokozásának érdekében sétát tehettünk a turbinacsarnok egyik turbinagenerátora körül. A látogatás kiváló alkalmat biztosított arra, hogy megismerjük azokat a munkaerőpiaci igényeket, melyekre többek között szakmai programunk következő állomása, az ESZI alapozza képzéseit.

Az Energetikai Szakgimnáziumban Csanádi Zoltán igazgató úr és az iskola szaktanárai fogadtak minket. Részletes tájékoztatást kaptunk az iskola képzési rendszeréről, a tanórai és tanórán kívüli oktatás sikeres eredményeiről, valamint a képzési kínálatról, mely széles körben ad fejlődési lehetőséget az ott tanuló diákoknak, így biztosítva kiváló szakemberek születését. Az iskolában megtekintettük a különböző laborokat és szaktantermeket, valamint a gépészeti műhelyben és a környezetvédelmi laborban lehetőségünk volt az iskola tanulóival is elbeszélgetni a képzésről.

2019.10.25-én Alapítványunk székhelyén folytak a megbeszélések és tárgyalások a két éves projekt feladatairól és szakmai programjáról. A nap folyamán a partnerszervezetek által delegált tanárok és tehetségsegítő szakemberek ezen felül megismerhették a magyarországi szakképzési rendszert az Innovációs és Technológiai Minisztérium munkatársának előadásában.

A reggeli órák a projekt pénzügyi tudnivalóinak, és az elszámolás folyamatának megbeszélésével telt. Megegyeztünk a beszámolók elkészítésének időpontjairól, valamint a szükséges bizonylatok listájáról. Ezen felül megvitattuk a partnerszerződés tartalmát és rögzítettük a szakmai feladatokat.

A délelőtt további részében Tomorné Vujkov Krisztina kormány-főtanácsos, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős Helyettes Államtitkárságának nemzetközi referens asszonya tartott előadást a jelenlegi magyarországi szakképzési rendszerről, valamint a 2020-as tervezetről.

A délután folyamán, az országokon átívelő projektmenedzsment kérdéseit tisztáztuk, valamint rögzítettük az egyes feladatok elkészítésének és eredmények közzétételének határidejét is. Megvitattuk a nemzetközi képzések és intézetlátogatások programját, időpontjait, valamint további stratégiai kérdéseket.

A projektindító találkozó sikeresen zárult, megerősítette az együttműködést a különböző nemzetek és intézmények képviselői között. A résztvevők visszajelzése alapján a program mind szakmailag, mind szervezését illetően példaértékű volt, ahol lehetőség nyílt a korábban megfogalmazott kérdések tisztázására és a közös út kijelölésére.

Támogatónk: